top of page

Algemene informatie

Willy Vossen, geboren d.d. 7 juli 1934 te Meerssen,

volgde op de bekende vakschool te Schoonhoven de opleiding goudsmeden, welke hij afsloot met een eerste prijs.

 

Aansluitend nam hij deel aan een vervolgcursus op de wereldvermaarde Kunst- und Gewerbeschule te Pforzheim (Duitsland), waar het accent op moderne kunstzinnige vormgeving lag.

 

Willy Vossen vestigde zich in 1958 als goudsmid en in 1963 als goudsmid-juwelier te Maastricht

 

Omdat zijn creatiedrang geen rust vond volgde hij  vanaf 1985  cursussen bij verschillende gerenommeerde  kunstschilders.

 

 

In 1989 herstartte hij intensief met model boetseren, om tot figuraties in brons te komen. Zijn goudsmidvaardigheid en de anatomische scholing vormden hierbij een belangrijke basis.

 

Vanaf 1992 is hij lid van de  in 1910 opgerichte Limburgse Kunstkring, waarvan  o.a. de Meerssense kunstenaar Charles Eyck lid is geweest.

 

Ultimo 1993 nam hij afscheid van zijn bedrijf om zijn leven voortaan fulltime aan kunst te kunnen wijden.  

Aangezien hij zich  met het huidige beleid van het door hem en zijn echtgenote verworven en naar hem genoemde juweliersbedrijf Willy Vossen niet kan verenigen, distantieert hij zich nu  helemaal daarvan.

Naast de vervaardiging van portretten in brons realiseert Willy Vossen monumentale beelden in een eigen stijl, waarbij kubistische en blonde vormen tot strakke geabstraheerde figuraties worden samen gesmeed.

 

Van 1995 tot 2008 gaf hij in Spanje onderricht in boetseren en schilderen.

 

Thans vervaardigt hij nog steeds in dit ontwikkelde eigen "handschrift" objecten en sieraden in edelmetaal, waardoor de kunstzinnige cirkel rond genoemd kan worden.

 

 

bottom of page